შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ელექტრონული ჟურნალი "SJANI"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის
"სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(და სხვა)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/


ჩვენი ფეისბუკის გვერდი

ლიტერატურის ინსტიტუტი ქართულ მედიაში

პრესა ლიტერატურის ინსტიტუტზეშოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
წარმოადგენს ქართული ლიტერატურისა და
ლიტერატურისმცოდნეობითი პრობლემების
კვლევის ცენტრს საქართველოში  . . . >>


შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის
ბიბლიოთეკა  . . . >> 

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია  (GCLA)
და
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
აცხადებს კონკურს

გრიგოლ კიკნაძისა და გივი გაჩეჩილაძის სახელობის სამეცნიერო პრემიების მოსაპოვებლად
    
საერთაშორისო კონფერენციები, სომპოზიუმები, სესიები  . . . >>
ლოკალური კონფერენციები, სომპოზიუმები,
სესიები  . . . >>

სამეცნიერო პროექტები  . . . >>

ყურადღება!

გიწვევთ მე-9 საერთაშორისო სიმპოზიუმსი
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები
მონაწილეობის მისაღებად


ყურადღება!

ცხადდება სტატიების მიღება:

  • ელექტრონული ჟურნალის "LITINFO"მორიგი ნომრისათვის.

 

 

 

   
Web Institute

Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE