შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ელექტრონული ჟურნალი "SJANI"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის
"სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(და სხვა)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/


ჩვენი ფეისბუკის გვერდი

ლიტერატურის ინსტიტუტი ქართულ მედიაში

პრესა ლიტერატურის ინსტიტუტზე 

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი წარმოადგენს ქართული ლიტერატურისა და ლიტერატურისმცოდნეობითი პრობლემების
კვლევის ცენტრს საქართველოში 
 . . . >>


შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა  . . . >>ყურადღება!

იწყება მასალის მიღება ლიტერატურის თეორიისა და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის
საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის

„სჯანი“ ახალი ნომრისათვის.
 მასალის ჩაბარების ბოლო ვადაა
2018 წლის 15 აპრილი.

სავალდებულოა დაცული იქნას
„სჯანის“ ციტირების სტილი“.

მასალა შეიძლება გადმოაგზავნოთ:
litinstituti@yahoo.com (ქალბატონ მირანდა ტყეშელაშვილისათვის)    
საერთაშორისო კონფერენციები, სომპოზიუმები, სესიები  . . . >>
ლოკალური კონფერენციები, სომპოზიუმები,
სესიები  
. . . >>

სამეცნიერო პროექტები  . . . >>


ყურადღება!

გიწვევთ

XIსაერთაშორისო სიმპოზიუმი

სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და მე-20 საუკუნის მწერლობა
(ეძღვნება საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 100 წლისთავს)
მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად


           ცხადდება მასალის მიღება
ინგლისურენოვანი
ელექტრონული ჟურნალისთვის

 "LITINFO"

მასალის ჩაბარების ბოლო ვადაა 2018 წლის 31 მარტი სავალდებულოა, დაცული იქნას "LITINFO"-ს ციტირების სტილიhttp://www.litinfo.ge/submiss.htm
გთხოვთ,
მასალა შემდეგ ელ.მისამართზე  literature650@gmail.com გამოაგზავნოთ


 

 

 

 


 
Web Institute

Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE