შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის
"სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(და სხვა)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/


ჩვენი ფეისბუკის გვერდი

ლიტერატურის ინსტიტუტი ქართულ მედიაში

პრესა ლიტერატურის ინსტიტუტზეშოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
წარმოადგენს ქართული ლიტერატურისა და
ლიტერატურისმცოდნეობითი პრობლემების
კვლევის ცენტრს საქართველოში  . . . >>


შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის
ბიბლიოთეკა  . . . >>ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ ბოლო წლებში გამოცემული სამეცნიერო პროდუქციის
გამოფენა

 

    
საერთაშორისო კონფერენციები, სომპოზიუმები, სესიები  . . . >>
ლოკალური კონფერენციები, სომპოზიუმები,
სესიები  . . . >>

სამეცნიერო პროექტები  . . . >>

ასოციაცია CCU (კროს-კულტურული უნივერსუმი)
GCLA-სა (კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია) და

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის

თანამონაწილეობით
მსურველებს სთავაზობს

მონაწილეობის მიღებას
თარგმანის მეორე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლაში
რომელიც 2014 წლის10 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით გაიმართება
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში
(თბილისი, კოსტავას ქ.№ 5).


 

 

 

   
Web Institute

Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE