შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის "სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(ტექსტები)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/


ჩვენი ფეისბუკის გვერდი

ლიტერატურის ინსტიტუტი ქართულ მედიაში

პრესა ლიტერატურის ინსტიტუტზეშოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
წარმოადგენს ქართული ლიტერატურისა და
ლიტერატურისმცოდნეობითი პრობლემების
კვლევის ცენტრს საქართველოში  . . . >>


შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის
ბიბლიოთეკა  . . . >>ლიტერატურის ინსტიტუტის
მორიგი წარმატება!

შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა 2014 წელს დააფინანსა შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ2013 წელს წარდგენილი ოთხი საგრანტო პროექტი, ფუნდამენტური კვლევების მიმართულებით

 

    
საერთაშორისო კონფერენციები, სომპოზიუმები, სესიები  . . . >>
ლოკალური კონფერენციები, სომპოზიუმები,
სესიები  . . . >>

სამეცნიერო პროექტები  . . . >>

 

ყურადღება !

გიწვევთ მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმში

"ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები"

მონაწილეობის მისაღებად


 

 

 

   
Web Institute

Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE