შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ელექტრონული ჟურნალი "SJANI"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის
"სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(და სხვ.)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/

ვებგვერდი
აერთაშორისო კონფერენციები


ჩვენი ფეისბუკის გვერდი

ლიტერატურის ინსტიტუტი ქართულ მედიაში

პრესა ლიტერატურის ინსტიტუტზე

საჯარო ლექციები ქართულ ლიტერატურაში



 

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი წარმოადგენს ქართული ლიტერატურისა და ლიტერატურისმცოდნეობითი პრობლემების
კვლევის ცენტრს საქართველოში 
 . . . >>


შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა  . . . >>


დაიბეჭდა !


ყურადღება!

გამოვიდა XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმის
"აბრეშუმის გზის ქვეყნების ფოლკლორი"

მასალების ელექტრონული კრებული


სასიამოვნო სიახლე!



ირმა რატიანის ახალი ნაშრომი "ანტიუტოპიური განწყობა, ლიმინალობა და ლიტერატურა" (Anti-utopian Mood, Liminality and Literature).
გამომცემლობა Peter Lang Publishing



    
საერთაშორისო კონფერენციები, სომპოზიუმები, სესიები  . . . >>
ლოკალური კონფერენციები, სომპოზიუმები,
სესიები  
. . . >>

დაიბეჭდა !

    


სასწრაფო!
(შეხსენება)

2022 წლის შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო კონგრესში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

( დანართი)


ყურადღება!

იწყება მასალის მიღება ინგლისურენოვანი ელექტრონული ჟურნალის
 
 Litinfo- N15 (2021)  ნომრისთვის.

მასალის ჩაბარების ბოლო ვადაა 2021 წლის 10 ივნისი.

სტატიები უნდა გამოიგზავნოს ელექტრონულ მისამართზე: litinfo.info@gmail.com

 
დეტალური ინფორმაცია და სტატიის გაფორმების ფორმატი იხილეთ ვებგვერდზე: 
http://www.litinfo.ge/submiss.htm


 

 

 


 
Web Instituteont>
Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE