შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ელექტრონული ჟურნალი "SJANI"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის
"სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(და სხვ.)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/

აერთაშორისო კონფერენციები


ჩვენი ფეისბუკის გვერდი

ლიტერატურის ინსტიტუტი ქართულ მედიაში

პრესა ლიტერატურის ინსტიტუტზე

საჯარო ლექციები ქართულ ლიტერატურაში 

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი წარმოადგენს ქართული ლიტერატურისა და ლიტერატურისმცოდნეობითი პრობლემების
კვლევის ცენტრს საქართველოში 
 . . . >>


შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა  . . . >>


დაიბეჭდა !


ყურადღება!

გამოვიდა XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმის
"აბრეშუმის გზის ქვეყნების ფოლკლორი"

მასალების ელექტრონული კრებული


სასიამოვნო სიახლე!ირმა რატიანის ახალი ნაშრომი "ანტიუტოპიური განწყობა, ლიმინალობა და ლიტერატურა" (Anti-utopian Mood, Liminality and Literature).
გამომცემლობა Peter Lang Publishing    
საერთაშორისო კონფერენციები, სომპოზიუმები, სესიები  . . . >>
ლოკალური კონფერენციები, სომპოზიუმები,
სესიები  
. . . >>

დაიბეჭდა !

    


ყურადღება!

იწყება განცხადების მიღება XV საერთაშორისო სიმპოზიუმისათვის

(განაცხადების მიღება გაგრძელდება 15 ივლისის ჩათვლით)

 „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“.

სიმპოზიუმის თემაა
ლიტერატურა და პანდემია. ისტორიული და თემატური გამოცდელება.

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ: 
http://conference.litinstituti.ge/ka/

სიმპოზიუმში მონაწილეობის მსურველთა განცხადების მიღება გრძელდება 2021 წლის 15 ივლისის ჩათვლით


სასწრაფო!
(შეხსენება)

2022 წლის შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო კონგრესში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

( დანართი)


ყურადღება!

იწყება მასალის მიღება ინგლისურენოვანი ელექტრონული ჟურნალის
 
 Litinfo- N15 (2021)  ნომრისთვის.

მასალის ჩაბარების ბოლო ვადაა 2021 წლის 10 ივნისი.

სტატიები უნდა გამოიგზავნოს ელექტრონულ მისამართზე: litinfo.info@gmail.com

 
დეტალური ინფორმაცია და სტატიის გაფორმების ფორმატი იხილეთ ვებგვერდზე: 
http://www.litinfo.ge/submiss.htm


 

 

 


 
Web Instituteont>
Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE