შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  


 

ნონა კუპრეიშვილი

დაბადების თარიღი: 1952. 29.10.
დაბადების ადგილი: . სოჭი
საცხოვრებელი ადგილი:თბილისი, ვაჟა-ფშაველას I კვ., # 51, . 8, . 38.ტელ.: 39-72-12, მობ.: 893 54 56 50
ოჯახური მდგომარეობა:მეუღლე და ორი შვილი
სამუშაო ადგილი:შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, ლიტერატურის განყოფილება; . კოსტავას . # 5, 99-53-00; E-mail: www.litinst@litinstituti.ge

სამსახურებრივი გამოცდილება: პოსტსტალინური ხანის ლიტერატურული კრიტიკის კვლევა

სამეცნიერო ხარისხი, წოდება:ფილოლოგი, აკადემიური დოქტორი

გამოქვეყნებული შრომები:

 1. ქართული კრიტიკა რეცეფციული ესთეტიკის სათავეებთან (რევაზ ყარალაშვილი) _ `სჯანი~, 2009, # 10, გვ. 123-132.

 2. `გინდათუარა~ (2008 წლის კრიტიკა ჟურნალ `ცხელ შოკოლადში~) _ . `კრიტიკა~, 2009, # 4 (იბეჭდება).

 3. `ქართულ-აფხაზური ალბომი~ ანუ `სიყვარულის გზავნილი~ _ უადრესატო?~ _ . `ჩვენი მწერლობა~, 2009 (იბეჭდება).

 4. სიტყვის დეგუსტაცია _ კრიტიკოსის წიგნი _ . `ცხელი შოკოლადის~ ლიტ. დამატება . `ლიტერატურა~, 2009 (იბეჭდება).

 5. სიმონ ჩიქოვანის უცნობი ლექსი `სამშობლოვ, შევცდი და მაპატიე...~ _ წიგნში _ `მოგონებები, წერილები, ლექსები სიმონ ჩიქოვანზე~, თბ., 2009, გვ. 168-176.

 6. ენობრივი ბრძოლებიდან კულტურის ინტოლოგიამდე _ `ლიტერატურული ძიებანი~, 2009, XXX (იბეჭდება).

 7. 70-80-იანი წლების კრიტიკა: რეკონსტრუქციიდამ ნოვაციამდე _ `სჯანი~, 2008, # 9, გვ. 137-149.

 8. რამდენს იწონის ფარატინა ფურცელი? (ოთარ ჭილაძის ესეისტურ-პუბლიცისტური კრებულის `ბედნიერი ტანჯულის~ გამო) _ . `კრიტიკა~, 2008, # 3, გვ. 82-91.

 9. `ნაგვის ყუთისა~ და ანგელოზის სიმღერა (90-იანების ახალგაზრდული პოეზია) _ . `ჩვენი მწერლობა~, 2008, # 14, გვ. 137-181.

 10. სიკვდილის სანახაობა (. თათარაიძისა და . არაბულის სარედაქციო კრებულის `შენდობით მომიხსენიეთ~ შესახებ) _ . `ჩვენი მწერლობა~, 2008, # 17, გვ. 44-48.

 11. პოსტსტალინური ხანის ქართული კრიტიკა (საჯარო ლექცია წაკითხული . `ჩვენი მწერლობის~ რედაქციაში) _ . `ჩვენი მწერლობა~, 2008, # 20, გვ. 41-45.

 12. ერთი კულტურული მითის დეკონსტრუქცია (გრიბოედოვი) _ II საერთაშორისო სიმპოზიუმის `ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები~, მასალები, თბ., 2008, გვ. 103-106.

 13. ილიას ბანკი და სოციოცენტრიზმის დეფიციტი _ საიუბილეო კრებული `ილია ჭავჭავაძე _ 170~ _ თბ., 2007, გვ. 288-298.

 14. რე_კონსტრუქტივისტი (რევაზ თვარაძე) _ . `ჩვენი მწერლობა~, 2007, # 24, გვ. 49-52.

 15. ვახტანგ კოტეტიშვილი _ . `გუმბათი~, 2007, # 52, გვ. 48-53.

 16. პოეტიკა, როგორც სოცრეალისტური რიტორიკის ალტერნატივა _ `ლიტერატურული ძიებანი~, 2006 (გამოიცა 2007 წელს), XXVII, გვ. 181-187.

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი საერთაშორისო კურსები, სემინარები, ტრენინგები:

ეროვნული საგამოცდო ცენტრის საკვალიფიკაციო ტრენინგები 2005-2008 ..
პირველი ეროვნული სასკოლო ოლიმპიადის შემფასებელთა კომისიის წევრი, 2008 წლის მარტი.

მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში, სიმპოზიუმებში, ექსპედიციებში:

 • საერთაშორისო სიმპოზიუმი _ `ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი~ _ `ენობრივი ბრძოლებიდან კულტურის ონტოლოგიამდე~, თბ., 2009.

 • ზვიად გამსახურდიას საიუბილეო სამეცნიერო სესია _ `ერთი ლიტერატურული პოლემიკის გამო~, თბ., 2009.

 • მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი _ `ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები~ _ `ერთი კულტურული მითის დეკონსტრუქცია (გრიბოედოვი)~ _ თბ., 2008.

 • შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ლიტერატურის განყოფილების სამეცნიერო სესია _ `1937 წელი და ქართული მწერლობა~ _ `ვახტანგ კოტეტიშვილირეპრესირებული ლიტერატორი~, თბ., 2008.

 • საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია _ `ილია ჭავჭავაძე და მისი ეპოქა~ _ `ილიას ბანკი და სოციოცენტრიზმის დეფიციტი~, თბ., 2008.

ლოკალური და საერთაშორისო სამეცნიერო-სასწავლო გრანტები, პროექტები, პროგრამები:

 • ფონდი `საქართველო _ ღია საზოგადოების~ პროექტი `ილია ჭავჭავაძე გლობალიზაციის სათავეებთან~, 2008-2010 წწ. (ძირითადი პერსონალი)

 • `პოსტკოლონიური ქართული ლიტერატურა: კულტურულ პარადიგმათა ცვლა~ _ ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის მიერ წარდგენილი პროექტი, ხელმძღ. პროფ. ბელა წიფურია.

 • სამეცნიერო წიგნების, კრებულების რედაქტორობა: რედაქტორი წიგნისა _ შალვა რატიანი, ფილადელფოს კიკნაძე, თბ., 2009.

სამეცნიერო კრებულების, ჟურნალების რედკოლეგიის წევრობა:სარედაქციო კოლეგიის წევრი კრებულისა `ლიტერატურული ძიებანი~.

სხვა პროფესიული საქმიანობა: ლექციების კურსი ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში ფუნქციურ ქართულსა და ქართული ბიზნესის მოკლე ისტორიაში (XIX ს-ის II ნახ. _ XX ს-ის 10-იანი წლები).

უცხო ენების ცოდნა: რუსული _ კარგად, ინგლისური _ დამაკმაყოფილებლად

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: WordCopyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE