0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5      E-mail: litjunior@yahoo.com  


 მთავარი 

 ჟურნალის შესახებ 

 სტატიის გაფორმების წესი 

  შემოგვიერთდით
FACEBOOK–ზე
 

 ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა 

 არქივი 
არქივი

2020/ 2021 # 7

2018/2019 - № 6

2017 - № 5

2015-2016 - № 4

2014-№ 3

2013-№2

2012-№1

 

 

გამოიცა ჟურნალის
ელექტრონული ვერსია:

Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE