შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ელექტრონული ჟურნალი "SJANI"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის
"სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(და სხვ.)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/


ჩვენი ფეისბუკის გვერდი

ლიტერატურის ინსტიტუტი ქართულ მედიაში

პრესა ლიტერატურის ინსტიტუტზე

საჯარო ლექციები ქართულ ლიტერატურაში 

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი წარმოადგენს ქართული ლიტერატურისა და ლიტერატურისმცოდნეობითი პრობლემების
კვლევის ცენტრს საქართველოში 
 . . . >>


შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა  . . . >>


15 მაისს ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში მოეწყო
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსების ფარგლებში
ქართველოლოგიური კვლევითი ცენტრების მიერ გამოცემული წიგნების გამოფენა


17 მაისს სასტუმრო ვერე-პალასის  საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული სამწლიანი პროექტის

„ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა მეორე მსოფლიო ომის დაწყებიდან სკკპ მე-20 ყრილობამდე (1941-1956წწ.)

 ფარგლებში დაგეგმილი სამეცნიერო კონფერენცია


 

 

    
საერთაშორისო კონფერენციები, სომპოზიუმები, სესიები  . . . >>
ლოკალური კონფერენციები, სომპოზიუმები,
სესიები  
. . . >>


გიწვევთ
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმში

"ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები"  

მონაწილეობის მისაღებად

სიმპოზიუმის თემაა:
"XX საუკუნის 80-90-იანი წლების პოლიტიკური მოვლენები
და ლიტერატურული დისკურსი
"


გერმანულმა გამომცემლობამ  
  „Scholar's Press“-მა
ინგლისურ ენაზე გამოსცა

შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ

მომზადებული სამეცნიერო კრებული

 


 

 

 


 
Web Instituteont>
Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE