შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  


 

მაია ჯალიაშვილი

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
დაბადების ადგილი: ქ, ლაგოდეხი, საქართველო
საცხოვრებელი ადგილი: ქ. თბილისი
გლდანი, მეხუთე მ/რნ. 11 კორპ. ტელ: 8 93 37 06 61; 57 15 72,
Email:  maiajalia@yahoo.com
ბლოგი: http://maiajaliashvili.blogspot.com/

სამუშაო ადგილი: . თბილისი, 0108, კოსტავას 5; litinstitut@litinstituti.ge, ფაქსი: (99532) 99 53 0008, 
ფაქსი: (995 32) 99-53-00

სამსახურებრივი გამოცდილება:

1991 - დან დღემდე შოთა რუსთაველის ლიტერატურის ინსტიტუტის ქართული ლიტერატურის განყოფილება; მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

2009 - დღემდე  განათლების სამინისტროს აკრედიტაციის ცენტრის მასწავლებელთა გადამზადების პროფესიული პროგრამების  ექსპერტი;
2009 - თანაწამყვანი გია მურღულიასთან ერთად გადაცემისა "ფიქრის კლუბი". რადიო "საქართველოს ხმა".
2005 - დღემდე ერთიანი ეროვნული გამოცდების კომისიის წევრი.
2000- 2003 . "ომეგა". ლიტერატურის განყოფილების რედაქტორი.
1998-1999 გაზ. "ახალი ქართული გაზეთ". ლიტერატურის განყოფილების რედაქტორი.
1987-1998 ლიტერატურისა და ხელოვნების ცენტრალური სახელმწიფო არქივი, მეცნიერ-თანამშრომელი;
1996-1998. სკოლა "ლაშარის" ქართლი ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
1995-1996- ლიცეუმის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.
1994 -1996 სოციალ-ეკონომიკური ინსტიტუტის ქართული ლიტერატურის ლექტორი.
1999-დღემდე პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების და გადამზადების  რესპუბლიკური ინსტიტუტის ქართული ლიტერატურის ლექტორი.
1999-ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხის მოპოვება. დისერტაცია: "ქართული მოდერნისტული რომანი"
1991- ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოპოვება. დისერტაცია: სანდრო ცირეკიძე და ქართული სიმბოლიზმი".

სამეცნიერო ხარისხი, წოდება: ფილოლოგიის დოქტორი

გამოქვეყნებული შრომები: 15 წიგნი, 172 წერილი, იხ. დანართი, ქვემოთ

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი საერთაშორისო კურსები, სემინარები, ტრენინგები:

მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში, სიმპოზიუმებში

1. სამეცნიერო კონფერენცია- "ქართული ლიტერატურა რეალიზმისა და მოდერნიზმის მიჯნაზე", მიხეილ ჯავახიშვილისა და ნიკო ლორთქიფანიძის დაბადების 130- წლისთავისადმი მიძღვნილი, 28 აპრილი, 2010, მოხსენება: "მიხეილ ჯავახიშვილის ნეორეალიზმი -მოდერნიზმის ალტერნატივა".

2. ოთარ ჭილაძის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია-შოთა რუსთაველის ლიტერატურის ინსტიტუტი, მოხსენება "ოთარ ჭილაძის ნარატივის თავისებურებანი  რომან "გოდორის" მიხედვით), 24 მარტი, 2010

3. მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი "ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები". "კლასკური რეალიზმის ეპოქა: მე-19 საუკუნის კულტურული და ლიტერატურული ტენდენციები: სიმპოზიუმი ეძღვნება აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 170- წლისთავს. მოხსენება: ლექსის მოდელირება კულტურის კოდებით (აკაკი წერეთლის  "აღმართ-აღმართი"), 6,7, 8 0ქტომბერი, 2010

4. სემიოტიკის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, 15-16 ოქტომბერი, ბათუმი. მოხსენება: "ზღვის სიმბოლიკა ცისფერყანწელებთან". 2010

5. ოთარ ჩხეიძის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 15 დეკემბერი, 2010

6. I საერთაშორისო სიმპოზიუმი "ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები".

სექცია: თანამედროვე ლიტერატურული პროცესები. 2007-მოხსენება: ლიტერატურა-წაკითხვის ახალი ფორმების ძიება

7. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სექცია: "ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურული მემკვიდრეობა".  მოხსენება: "მარგინალობის ფენომენი ილიას "ოთარაანთ ქვრივში". 6-7 ნოემბერი, 2007.

8. მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი  “ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ - თამაზ ბიბილურის ნარატივის თავისებურებანი (რომანი "შვიდი ხმისა და ტოროლასათვის"), 18 დეკემბერი, 2008

9. მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმის ფარგლებში- თემატური სამეცნიერო  კონფერენცია  -"სულხან-საბა ორბელიანი და ქართული ევროპეიზმ. ლიტერატურა, კულტურა, ცნობიერება". "სიბრძნე სიცრუისას" ნარატიული მრავალფეროვნება, 18 ეკემბერი, 2008

10. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი" (მე-20 საუკუნის გამოცდილება). მოხსენება: ტოტალიტარული რეჟიმის ექსპერიმენტი (გრიგოლ რობაქიძის "ჩაკლული სული"), 7,8,9 ოქტომბერი, 2009

11. მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი  “ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. მოხსენება: რეალობის რეპრეზენტაცია თანამედროვე რომანში (ზაზა თვარაძის რომანი "სიტყვები"). 2009 წლის 22-24 სექტემბერი.

12. ლოკალური კონფერენცია: 1937 წელი და ქართული მწერლობა (შოთა რუსთაველის ლიტერატურის ინსტიტუტი). ღმერთის ტკივილი (გრიგოლ რობაქიძის "ჩაკლული სული"), 2008, აპრილი.

13. XX საუკუნის ლიტერატურის განყოფილების სხდომაზე წაკითხული მოხსენება: "თავდაპირველად ადამიანი ვარ.." (შემწყნარებლობა-მიხეილ ჯავახიშვილის თვალთახედვა ქართული კულტურის კონტექსტში), 2008 წლის თებერვალი

ლოკალური და საერთაშორისო სამეცნიერო-სასწავლო გრანტები, პროექტები, პროგრამები:

1. ქართული რომანტიზმი - ნაციონალური და ინტერნაციონალური საზღვრები (მენეჯერი). 2010-2011
2. დემოკრატიული ღირებულებები ქართულ კულტურაში. 2010
3. 2008 - ჯგუფის ხელმძღვანელი  საინსტიტუტო სამეცნიერო პროექტისა:      "თანამედროვე ქართული ლიტერატურის ნარატივი"

სამეცნიერო ხელმძღვანელობა ოპონირება: 4 -  ხელმძღვანელობა, ოპონირება-10 სადისერტაციო საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობა: 2005-2006; 1 (2009 .-წევრი);

სამეცნიერო წიგნების, კრებულების რედაქტორობა 10

დანართი: გამოქვეყნებული ნაშრომების სია

წიგნები

 1. შეხვედრა წიგნში, ქართული მწერლობა, ტენდენციები, 2009
2. გრიგოლ რობაქიძე. სერია "ქართველი მწერლები სკოლაში", წიგნი 15. გამომც. "საქართველოს მაცნე", 2009
3. "შვიდგზის ლოცვა. განმარტებით". თანაავტორობით. გამომც. "საქართველოს მაცნე", 2009
4. გულის ბარძიმი (ლექსები, მოთხრობები, პიესები, იგავ-არაკები), 2009
5. მიხეილ ჯავახიშვილის "ლამბალო და ყაშა", სერია-ქართველი მწერლები სკოლაში, გამომცემლობა "საქართველოს მაცნე", 2008
6. ნიკოლო მიწიშვილის მინიატურები. შემდგენელი და წინასიტყვაობის ("გახსოვდეს სიცოცხლე") ავტორი. გამომც. "ინტელექტი". თბ. 2007
7. "ცისფერყანწელები". შემდგენელი და წინასიტყვაობის ("წმინდა პოეზიის რაინდები") ავტორი. გამომც. "ინტელექტი". თბ. 2007
8. ქართული მოდერნისტული რომანი. მონოგრაფია. გამომც. "წყაროსთვალი". თბ. 2006
9. სიცოცხლის საიდუმლო. ლიტერატურული წერილები. გამომც. "წყაროსთვალი". თბ. 2006
თაობიდან თაობამდე (მონოგრაფია სანდრო ცირეკიძესა და ქართულ სიმბოლიზმზე, ლიტერატურული წერილები). გამომც. "ლომისი". თბ. 1994. გვ. 1-208
10. მიხეილ ჯავახიშვილის "ჯაყოს ხიზნების" პრობლემატიკა. გამომც. "სკოლა". თბ. 1999.
11. მიხეილ ჯავახიშვილის "ჯაყოს ხიზნები". სერია: ქართველი მწერლები სკოლაში. გამომც. "დია". თბ. 2000 (თანაავტორობით);
12. გიორგი ლეონიძე. სერია: ქართველი მწერლები სკოლაში. გამომც. "დია". (თანაავტორობით); თბ. 2001. 
13. ტიციან ტაბიძე, პაოლო იაშვილი. სერია: ქართველი მწერლები სკოლაში. გამომც. "დია".თბ. 2002.
14. ალექსანდრე ყაზბეგი (ორ წიგნად). სერია: ქართველი მწერლები სკოლაში. გამომც. "საქართველოს მაცნე". (თანაავტორობით). თბ. 2004.
15. ილია ჭავჭავაძე ორ ტომად. . სერია: ქართველი მწერლები სკოლაში. გამომც. "საქართველოს მაცნე". თბ, 2007

წერილები

2010

1. დაკარგული ქვეყნის ძიება (ოთარ ჭილაძის "გოდორი"), . "კრიტიკა", 2010
2. "ზღვა ახალ ლექსებს დაგვაწერინებს" (ზღვის სიმბოლიკა ცისფერყანწელებთან"). . "სემიოტიკა", #8. 2010
3. მზეო, ამოდი, ამოდი (როსტომ ჩხეიძის წიგნზე "მზის შვილები"). ამავე წიგნში, თბილისი, 2010
4. Modeling of Verse By Symbol According to Akaki Tsereteli"s Verse ""Rise-Rise"". Litinfo, Volume 4, Issue 2
5. "უკუნეთის ნათელი სტუმარი" (დოროთეა და ფრიდრიხ შლეგელების  "ამბავი სასწაულთმოქმედი მერლინისა"). ჟურნ. "ჩვენი მწერლობა", #21, გვ. 49-50; 2010
6. რეალობის რეპრეზენტაცია თანამედროვე ქართულ რომანში (ზაზა თვარაძის რომანი "სიტყვები").  III საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები; "ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები", ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობათბ. 2010
7. ნეორეალიზმი, როგორც მოდერნიზმის ალტერნატივა. კრებული "ქართული ლიტერატურა მოდერნიზმისა და რეალიზმის მიჯნაზე". ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობათბ. 2010
8. Aspects of Narration (According to the story by Jemal Karchkhadze "Antonio and David")ელექტრონული ჟურნალი, Litinfo, #4, Issue 1.
9.  ქრისტეგაცოცხლებული გულებით (ლალი დათაშვილის წიგნზე "ფერისცვალება"). ჟურნ. "ჩვენი მწერლობა", #1, გვ. 47-48; 2010
10. ქართული კალამი - გოლგოთის ჯვარი, წინასიტყვაობა მიხეილ ჯავახიშვილი "მოთხრობები", გამომც. "არტანუჯი", 2010
11. ტაოკლარჯეთული დღიური, გაზ. "საშევარდნო", #5-6 (მაისი-ივნისი), ჭიათურა-საჩხერის ლიტერატურული გაზეთი, 2010
12. "შენ არ მომწყინდი, კალამო", (ქეთევან შენგელიას ლექსებზე); . "ჩვენი მწერლობა", #25, 10 დეკემბერი, გვ. 38-41;  2010
13. "ჩვენ ვიბადებით, რათა მიწყივ ზეცას ვესწრაფდეთ". ჟურნ. "ჩვენი მწერლობა", #10, გვ. 35-41; 2010
14. ტოტალიტარული ექსპერიმენტის მხატვრული მოდელი (გრიგოლ რობაქიძის "ჩაკლული სული"). კრებული: ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი". მეოცე საუკუნის გამოცდილება.  (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები). გვ. 424-433, 2010.
15. "ბედისწერის სათამაშოები" (ჯავახიშვილისა და კამიუს მოთხრობების მიხედვით). ჟურნ. "სჯანი", გვ.105-109, 2010
16. ხის საჯვარეში ანთებული სანთელი - სანდრო ცირეკიძე, წიგნში "რაინდთა ლანდები", ქუთაისი, 2010
17. ლექსის ფეხის ხმა (დალილა ბედიანიძის პოეზია). ჟურნ. "ჩვენი მწერლობა", #20, გვ. 53-54; 2010
18. გრიგოლ რობაქიზე და გიტა შტრახვიცი, ჟურნ. "თბილისელები", #39, 27 სექტემბერი - 3 ოქტომბერი, 2010
19. როგორ აღფრთოვანდა რობაქიძის "გველის პერანგით" სტეფან ცვაიგიჟურნ. "თბილისელები", #42, 18-24 ოქტომბერი, 2010
20. "მე ის მამშვიდებს, ვისაც ვერასოდეს ვერ დავინახავ" (თამაზ ბაძაღუას ლექსები). ჟურნ. "ჩვენი მწერლობა", #21, გვ. 54; 2010

 2009

1. "შეხვედრა ბროცკისთან", . "ჩვენი მწერლობა", #22, 2009
2. აბსურდის ტყვეობაში, . "ჩვენი მწერლობა", #19, 18 სექტემბერი, 2009
3. "სიბრძნე სიცრუისას" ნარატიული მრავალფეროვნება". II საერთაშორისო სიმპოზიუმის "ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები". მასალები. თბ, 2009
4. თამაზ ბიბილურის ნარატივის თავისებურებანი (რომანი "შვიდი ხმისა და ტოროლასათვის"), II საერთაშორისო სიმპოზიუმის "ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები". მასალები. თბ, 2009
5. "მეტს არას ვთხოვ საქართველოს" (გრიგოლ რობაქიძის პორტრეტი). . ქართული სიტყვა, #3, 2009
6. ხეტიალი სულის ლაბირინთში, . "ჩვენი მწერლობა" , #3, 6 თებერვალი. 2009
7. "მზეო, ამოდი, ამოდი", . "ჩვენი მწერლობა" , #11, 29 მაისი, გვ. ^60-61, 2009
8. თეატრის იდუმალება (ნინო ჩხიკვიშვილის წიგნზე "თამაში თამაშის გარეშე"), ჟურნ. "ხელეური",#2, გვ. 60-63. 2009
9. ქართული პოეზიის დენდები-ცისფერყანწელები, კრებული "ცამეტნი", ქუთაისი, 2009
10. სიტყვის მთვარეული -სანდრო ცირეკიძე, კრებული "ცამეტნი", ქუთაისი, 2009
11. Aesthetics of absurdity in  the modern Georgian novel According  Zaza Tvaradze"s novel "The words"; Jurn. Litinfo, #4
12. "მე ვწერ ჩვეული სიდინჯით და  ნაცნობი კოდით". "კრიტიკა", #4, 2009
13. ნარატორისა და პერსონაჟის ტექსტების ურთიერთმიმართება (ჯემალ ქარჩხაძის რომან "ზებულონის" მიხედვით), "ლიტერატურული ძიებანი", XXX, 2009
14. "ოინბაზი კაცუნას ამბავი", . "ჩვენს მწერლობა", #14, 10 ივლისი. 2009
15. რეალობის რეპრეზენტაცია. ლიტმცოდნეობის III საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები. 2009
16. სტრიქონებად ჩამოცვენილი ვარდის ფურცლები (ინგა მილორავას წიგნზე "ალუბლისფერი ფარდის მიღმა"). ჟურნ. "ხელეური",#2, გვ. 60-63. 2009

2008

17. წმინდა წყლის მთხრობელი, ეპოქის მხატვარი ოთარ ჩხეიძე. . "კრიტიკა", #3, 2008.
18. ჯემალ ქარჩხაძის ნარატივის თავისებურებანი ("ანტონიოსა და დავითის") მიხედვით. "ლიტერატურული ძიებანი". XXIX, 2008
19. "სიზმრისეული რეალობა (გალაკტიონის "თოვლი"), "გალაკტიონოლოგია", #4, 2008
20. "სიცოცხლის საიდუმლო" (მაია ჯალიაშვილის წიგნების განხილვა). . "ჩვენი მწერლობა". #21, 2008,   გვ. 45-50
21. შორეული ქორწინება, . "ჩვენი მწერლობა", #20, 2008, გვ. 28-29
22. ღვთისა და საკუთარი თავის ძიება (ზურაბ ლავრელაშვილის რომანი "მღვიძარება"), . "ჩვენი მწერლობა", #13, 2008, გვ. 33-39
23. მშვენიერია ხელმეორედ დაბრუნება სამოთხეში ჟ. "ჩვენი მწერლობა", #19, 2008,
24. ჭეშმარიტებაზე მეტად ადამიანი და სამართლიანობა. . "ჩვენი მწერლობა", #5, 2008, გვ. 32-35
25. საშვილიშვილო საქმე, . "ჩვენი მწერლობა", #2, 2008, გვ. 31-33
26. სიცოცხლე მეტაფორაში. წინასიტყვაობა ლ. სტურუას წიგნისა. 100 ლექსი, გამომც. ინტელექტი, 2008
27. მარგინალობის ფენომენის ასპექტები ილია ჭავჭავაძის "ოთარაანთ ქვრივში", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებული: "ილია ჭავჭავაძე და მისი ეპოქა", 2008, გვ. 116-128
28. "ლაზერშოუ"-ოთარ ჩხეიძის ამბოხი გრძელდება", . "გუმბათი", გვ. 25, @#15,  14-20 აპრილი, 2008
29. "რატომ არ მოსწონდა გრიგოლ რობაქიძეს "დიდოსტატის მარჯვენა". . "გუმბათი", გვ. 24, #11,  17-23 მარტი, 2008
30. "სიყვარული და სიძულვილი ორი გვერდია, რომლებიც ერთ ფურცელს ქმნიან", (ჯემალ ქარჩხაძეზე), . "გუმბათი", გვ. 41, #27,  15-21 დეკემბერი, 2008
31. კაცთმოყვარეობა. წიგნში: მიხელ ჯავახიშვილის "ლამბალო და ყაშა". "ქართველი მწერლები სკოლაში". თბ. 2008
32. აკაკი წერეთლის "აღმართ-აღმართ". წიგნში აკაკი წერეთელი, II, "ქართველი მწერლები სკოლაში". თბ.2008
33. გრიგოლ რობაქიძის პორტრეტი წიგნში: გრიგოლ რობაქიძის "ჩაკლული სული"."ქართველი მწერლები სკოლაში". თბ.2009

2007

34. მზენასვამი ნაკადულის ჩქერი (ამერიკული პოეზიის ახალი თარგმანები). . "ჩვენი მწერლობა",#26, 2007
35. ტკივილის მეტაფიზიკა (ლია სტურუას პოეზია), .კრიტიკა, #2, 2007
36. თავზეხელაღებული მებრძოლი საკუთარ თავთან (სტივენ კრეინი). . "ჩვენი მწერლობა",#21, 2007
37. "ლიტერატურული აპლიკაცია" (ზვიად კვარაცხელიას რომანი "მარჯვე ნა"). . "ჩვენი მწერლობა" მარიამ ლანდიას ფსევდონიმით,,#19, 2007
38. გამეორებული ტკივილები. . "ჩვენი მწერლობა",#15, 2007
39. გასეირნება (გერმანულენოვანი ლიტერატურის ახალი თარგმანები). . "ჩვენი მწერლობა",#12, 2007
40. მზის ლოტოსები (დავით აგმონის პოეზია). . "ჩვენი მწერლობა",#9, 2007
41. "როცა სიკვდილიც სიცოცხლეა", მარიამ ლანდიას ფსევდონიმით., . "ჩვენი მწერლობა",#9, 2007
42. ვწერ მხოლოდ იმას, რაც ვიცი, . "ჩვენი მწერლობა", #7, 2007
43. ლიტერატურული სივრცე - თავშესაფარი (გივი მარგველაშვილის მინიატურების  მიხედვით), . "ჩვენი მწერლობა", #6. 2007, გვ. 47-51
44. როცა დემონი იღვიძებს (ვიბკე ბრუნსის რომანი "მამაჩემის ქვეყანა", თბ. 2007.   "კალმასობა", , #1, 2007, გვ.14
45. დროის კონტექსტში (მაია ჯალიაშვილს ესაუბრება ირმა რატიანი). .  "ჩვენი მწერლობა", #2. 2007
46. "ადამიანი ღმერთს ჩაცმულიც და შიშველიც უყვარს", . "ჩვენი მწერლობა",#1, 2007
47. ანიტა-სიყვარულის გმირი, წინასიტყვაობა გლორია კაიზერის რომანისთვის "ანიტა გარიბალდი", თბ. 2007,
48.  ქართული იკებანა (გრიგოლ კ. რობაქიძის მინიატურები), . "ჩვენი მწერლობა",#3, 2007

2006

49. სიტყვის ხელოვნების ასპექტები ქარტულ მოდერნისტულ რომანში. "ლიტერატურული ძიებანი". XXVII, 2006
50. დროში ჩაღრმავება ქართულ მოდერნისტულ რომანში. . "კრიტერიუმი", #15, თბ. 2006.
51. თხრობის ტიპები (ნიკო ლორთქიფანიძის "დანგრეული ბუდეების" მიხედვით). კრებ. "თანამედროვე და კლასიკური ლიტერატურა", #11; თბ. 2006.
52. "Mემენტო მორი". . ჩვენი მწერლობა", #22, 2006
53. "ერთი მიჯნურობის ამბავი". . ჩვენი მწერლობა", #21, 2006
54. პოეტური პალიმფსესტები. . ჩვენი მწერლობა", #19, 2006
55. "მიამბე რაიმე ღმერთზე, დაო ნუშის ხეო" (ნიკოს კაზანძაკისის რომანი "აღსარება გრეკოსთან"). . ჩვენი მწერლობა", #18, 2006
56. ეს სიმღერა უპეების პაპიროსზე იწერებოდა (მარიამ ლანდიას ფსევდონიმით), . ჩვენი მწერლობა", #18, 2006, გვ. 17-19
57.  სარკის მიღმა (ლელა სამნიაშვილის ლექსები)..ჩვენი მწერლობა",#16, 2006
58. გადარჩენის იმედი (მაკა ჯოხაძის წიგნზე "გამარჯვება შიშზე").."ჩვენი მწერლობა",#15, 2006
59. ლექსები-ანთებული სანთლები (გიორგი ლობჟანიძის პოეზია), . "ჩვენი მწერლობა",#10, 2006
60. როცა დასაწყისი დასასრულია (ნესტან კვინიკაძის "ისპაჰანის ბულბულები"), . ჩვენი მწერლობა", #2, 2006

2005

61. "და საქართველოს მედგას უღელი" (ტიციან ტაბიძის პოეზიაზე) გაზ. "ქართული ენა და ლიტერატურა", #5, 2005; გვ.10-11
62. "ამბავი, რომელიც უსასრულობაში გრძელდება" (ბესიკ ხარანაულის პოემაზე "წიგნი ამბა ბესარიონისა". . "ლიტერატურული პალიტრა", #2, თებერვალი, 2005. გვ. 129-130
63. ტკივილის ლაბირინთი (კრისტოფ ჰაინის "დაკარგული მიწა").   გაზ. "კალმასობა". #3(85). 2005. გვ.8-9
64. კარდუს ერთგული რაინდი (ილია პატაშურის ფერწერა), გაზ. "კალმასობა", #6, 2005., გვ. 15
65. "ჯვარცმული დიონისო" (კონსტანტინე გამსახურდიას "დიონისოს ღიმილის" მიხედვით").  შოთა რუსთაველის სახ. ქართული ლიტ. ინსტ-ის კრებული "კონსტანტინე გამსახურდია", თბ. 2005, გვ. 42-52
66. "წარსულის გადასინჯვა" (ბერნჰარდ შლინკის რომანი "როცა უკითხავდა"). გაზ. "კალმასობა", #7, 2005. გვ. 19
67. იდეალების გარეშე (კონსტანტინე გამსახურდიას "დიონისოს ღიმილის" მიხედვით), კრებ. "კლასიკური და თანამედროვე მწერლობა", #8, 2005, გვ.234-240
68. "სინამდვილით დაგეშილი მწერალი" (ლალი ავალიანის წიგნზე "დავით კლდიაშვილის ბედნიერი თვალი"). გაზ. "ქართული ენა და ლიტერატურა", #1 (20), 2005; გვ.11
69. გოდერძი ჩოხელის "მგელი", გაზ. "ქართული ენა და ლიტერატურა", #1 (20), 2005; გვ.12-13
70. იდეალები ყოველდღიურობის კონტექსტში (ლაშა იმედაშვილის "ბიოგრაფიები"). თბილისის სახელმწ. უნივერსიტ. ალმანახი "ლიტერატურა და სხვა", აგვისტო, 2005, გვ. 5-15

2004

71. "კაცი ყვავილით მგლების რკალიდან" (გოდერძი ჩოხელის რომანი "მგელი"). გაზ. "ჩვენი მწერლობა" (გაზ. "ახალი ეპოქის" ლიტერატ. დამატება). 16-22 იანვარ. 2004 წელი. გვ. 5
72. "სიყვარული არასოდეს მთავრდება" ( ფრანც კაფკასა და ჰერმან ჰესეს ახალი თარგმანები). გაზ. "ჩვენი მწერლობა", 23-29 იანვარი